Skip links

Uw teams betrekken bij een succesvolle duurzaamheidsstrategie, volgens de hoogste normen.

Hoe matuur uw onderneming ook is, wij bieden u verschillende diensten aan om u zo goed mogelijk te begeleiden bij het op poten zetten, ontwikkelen en implementeren van uw MVO-strategie.

PIJLER #1 — METEN OM EEN BASIS TE LEGGEN

DIAGNOSE

Op basis van een enquête die BetterBusiness voor uw onderneming opstelt, kunt u uw sterke en zwakke punten in kaart brengen.

U kunt uzelf ook vergelijken met andere bedrijven van dezelfde grootte en in dezelfde sector. U boekt vooruitgang met volledige kennis van zaken en bepaalt uw prioriteiten om doeltreffend te handelen.

PIJLER #1 — METEN OM EEN BASIS TE LEGGEN

KOOLSTOFBALANS

BetterBusiness maakt gebruik van de Bilan Carbone®-methode om uw ecologische voetafdruk te meten.

Deze methodologie is afgestemd op de Kyoto-principes voor het boekhoudkundig registreren van broeikasgassen (UNFCCC) en op het kwaliteitslabel ISO 14064.

Het doel van deze berekening is de belangrijkste uitstootposten van broeikasgassen te identificeren en een even realistisch als ambitieus plan voor de vermindering van de CO2eq-uitstoot te implementeren.

PIJLER #1 — METEN OM EEN BASIS TE LEGGEN

NIET-FINANCIËLE RAPPORTERING

Leiding geven met vooruitziende blik en verantwoordelijkheid betekent vandaag de dag werken aan een niet-financieel verslag om de significante impact van uw organisatie uit te tekenen en uw stakeholders, uw team en de investeerders te informeren. De Europese wetgeving zet grote stappen vooruit en de richtsnoeren zijn voortaan voorspelbaar.

BetterBusiness begeleidt u bij de opstelling van het duurzaamheidsverslag dat bij u past.

PIJLER #2 — BETROKKENHEID CREËREN OM ZICH TE ENGAGEREN

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOEL-STELLINGEN

Dankzij onze methode kan uw onderneming bepalen op welke Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ze impact kan hebben en in welke mate.

BetterBusiness begeleidt u bij deze analyse, die een wereldwijd erkende tool is om inzicht te krijgen in uw interne en externe communicatie.

PIJLER #2 — BETROKKENHEID CREËREN OM ZICH TE ENGAGEREN

WORKSHOPS
OP MAAT

BetterBusiness begeleidt uw teams doorheen het hele veranderingsproces met workshops op maat: 

  • Algemene bewustmaking
  • Klimaatfresco
  • Workshop Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
  • Workshop Innovatief mensgericht management
  • Workshop Business Impact Model
PIJLER #2 — BETROKKENHEID CREËREN OM ZICH TE ENGAGEREN

strategie voor verbetering van de impact

BetterBusiness begeleidt u bij het bepalen van een strategie op korte, middellange en lange termijn om actief bij te dragen aan de verandering.

Goed bestuur, team, milieu, stakeholders: boek stap voor stap vooruitgang door de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment, met kennis van zaken en met een duidelijke en authentieke visie.

PIJLER #3 — CERTIFICEREN OM TE VIEREN

B CORP- EN SECTORALE CERTIFICERINGEN

B Corp-gecertificeerde bedrijven zijn ondernemingen die doelstelling en winst op elkaar afstemmen. Zij verbinden zich ertoe rekening te houden met de impact van hun beslissingen op hun werknemers, klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu. 

Het gaat om een gemeenschap van leiders aan het hoofd van een beweging die het zaken doen aanwenden als kracht om goed te doen.

De beste internationale normen werden samengebracht om een geloofwaardig label te creëren dat uw strategie en impact certificeert.

De andere sectorale certificeringen, zoals ISOBREEAM of het Label Ecodynamische Onderneming worden allemaal uitgelicht in het kader van de B Corp-certificering, die volledig inclusief is. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een certificering uw inspanningen en vooruitgang in de verf zet. Het is een onmisbare troef: u bewijst aan uw werknemers, investeerders en klanten dat uw kmo toonaangevend is in wat het beste kan gebeuren.

PIJLER #4 — BUSINESS IMPACT MODEL

DESIGN THE CHANGE

Op weg naar duurzame bedrijfsmodellen stelt u het maatschappelijk engagement van uw bedrijf centraal in uw missie.

Ondernemingen hebben een positieve rol te spelen in de samenleving door een meer inclusieve en regeneratieve aanpak.

Efficiëntie, circulariteit, functionele economie, inspiratie, inclusie, samenwerking, herplaatsing, onderlinge samenhang, enz. zijn allemaal dimensies waarover nagedacht moet worden om mee vorm te geven aan een duurzaam economisch model en om actief deel te kunnen nemen aan dit nieuwe verhaal.

En er gaat niets boven zich te laten uitdagen om over deze dimensies na te denken.

Explore
Drag