Skip links

OnzeVisie en OnzeMissie

— ELKE DAG BETER

Iedereen heeft een rol te spelen in het bouwen van een betere wereld.

Onze missie is bedrijven en hun teamleden ondersteunen om actief bij te dragen aan de transitie.

BetterBusiness biedt kmo’s een reeks diensten, een samenwerkingstool en een team van deskundigen aan om de transitievereisten die hen worden opgelegd, te kunnen implementeren in hun kernactiviteit en in hun teams.

OnzeExpertise

— DE 5 IMPACTDOMEINEN

MVO kan worden gedefinieerd als de verantwoordelijkheid van ondernemingen voor de effecten van hun beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu.

Om u zo goed mogelijk te begeleiden, hebben wij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderverdeeld in 5 impactdomeinen die de 3 pijlers van MVO omvatten: de maatschappelijke pijler, de milieugerelateerde pijler en de economische pijler.

Het resultaat is een analyse van de prestaties van uw onderneming volgens de criteria milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), die een niet-financiële analyse van uw onderneming mogelijk maakt.

GOED BESTUUR

Transparantie in de communicatie, wijze van deelname, samenstelling.

GOED BESTUUR

In hoeverre is uw bestuur inclusief?

MEDEWERKERS

Financiële zekerheid, welzijn, loopbaanontwikkeling, betrokkenheid, tevredenheid van de werknemers...

MEDEWERKERS

Hoe matuur is uw HR-model?

GEMEENSCHAP

Diversiteit, gelijkheid en inclusie, economische impact, maatschappelijke betrokkenheid, liefdadigheid en beheer van de bevoorradingsketen.

GEMEENSCHAP

In hoeverre houdt u rekening met uw stakeholders?

MILIEU

Beheer van uw middelen, koolstofvoetafdruk, impact op het milieu en de gezondheid.

MILIEU

Beheer van uw middelen, koolstofvoetafdruk, impact op het milieu en de gezondheid.

KLANTEN

Kwaliteit van uw producten en diensten, ethische marketing, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens.

KLANTEN

Welk beleid voert u met betrekking tot klantenbeheer?

OnsTeam

— SAMEN GAAN WE VERDER
Eliane DUPRET

Eliane DUPRET

Founder
Geoffroy LYCOPS

Geoffroy LYCOPS

Co-founder
Ronak AHMADLOO

Ronak AHMADLOO

Administrator
Catherine DEBATTY

Catherine DEBATTY

Expert

Waarom u niet?

Wij zijn op zoek naar stagiaires en deskundigen die een actieve rol willen spelen in een bedrijf met een missie zoals BetterBusiness. Bekijk ons charter ‘diversiteit en inclusie’.

OnzeKlanten

— ZIJ VERTROUWEN ONS

BetterBusiness zet in op onderlinge samenhang. Onze klanten zijn onze partners: wanneer wij onze kennis en oplossingen met hen delen, leren wij op onze beurt van hun uitdagingen en beste praktijken. Wij kunnen deze goede praktijken doorgeven aan anderen. Dit zorgt voor een krachtige opwaartse spiraal.

BetterBusiness maakt er een erezaak van om concrete oplossingen op maat aan te bieden met hoogwaardige en operationele begeleiding.

Onze kernwaarden – in de ogen van onze partners: uitmuntendheid, enthousiasme, transparantie en betrokkenheid.

We hebben klanten in alle sectoren: vastgoed, consultancy, uitrustingen, verzekeringen, financiën, enz.

OnsEcosysteem

— EEN STERK NETWERK
Wij zijn overtuigd van het belang om goed omringd te zijn en een inspirerend en veeleisend netwerk om ons heen te creëren.  Deze ngo’s en verenigingen vormen ons referentiekader:

OnzeDoelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling

— ONZE TARGETS

BetterBusiness gaat in op de oproep tot actie van de Verenigde Naties om welvaart te bevorderen en tegelijk de planeet te beschermen. Onder de 17 doelstellingen en 169 targets hebben wij voor onszelf de volgende geïdentificeerd:

4. KWALITEITSONDERWIJS

4.7. Onderwijs in het kader van duurzame ontwikkeling
Er tegen 2030 voor zorgen dat alle studenten de nodige kennis en vaardigheden verwerven om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

12. DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

12.5. Afvalvermindering
De afvalproductie tegen 2030 aanzienlijk verminderen door preventie, vermindering, recycling en hergebruik.

12.6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bedrijven, in het bijzonder grote en transnationale ondernemingen, aanmoedigen om duurzame praktijken toe te passen en duurzaamheidsinformatie in hun rapportering op te nemen.

13. MAATREGELEN TEGEN KLIMAATVERANDERING

13.1 Veerkracht en aanpassingsvermogen opbouwen met betrekking tot klimaatgerelateerde risico’s en natuurrampen.

16. VREDE, RECHTVAARDIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

16.7. Inclusieve besluitvorming
Ervoor zorgen dat de besluitvorming op alle niveaus dynamisch, open, participatief en representatief is
Explore
Drag